A-Z list
Tào Tháo 2013
Xem phim

Xem phim Tào Tháo 2013

Cao Cao (2013-2015)

Thể loại: Phim Cổ Trang

0/ 5 0 đánh giá
Nội dung phim

Cái Thế Anh Hùng Tào Tháo nói về vị anh hùng thời Tam Quốc. Bộ phim khắc họa Tào Tháo từ lúc còn trẻ. Người ta nói Tào Tháo là người thủ đoạn, vô tình, máu lạnh, là đại gian hùng, phần nhiều bởi những hư cấu mạnh mẽ trong “Tam Quốc diễn nghĩa”. Nhưng ở phim này, đạo diễn đã biến Tào Tháo thành người có tình, có nghĩa. Được nhắc đến nhiều nhất là chuyện tình giữa Tào Tháo và Thái Văn Cơ Tào Tháo tấm lòng quảng đại, khí độ hơn người, trọng hiền tài, mến kẻ sỹ. Lại hết mực yêu chuộng văn chương, nghệ thuật, thực sự là đấng trượng phu Xác nhận rằng Tào Tháo là bậc bá vương, khí chất hơn người, chính là quân tử đứng đầu trong những người quân tử...

Xem Phim Tào Tháo 2013 - Cao Cao - Vkool.TV - Ảnh 1

Hiển thị thêm...