A-Z list
Tiên Tri Jeremiah – Jeremiah
Xem phim

Xem phim Tiên Tri Jeremiah – Jeremiah

Jeremiah

Quốc gia: Phim Mỹ - Châu Âu

Đạo diễn: Harry Winer

Diễn viên: Andrea OcchipintiKlaus Maria BrandauerLeonor VarelaMichael CroninOliver ReedPatrick DempseyRoger MayStuart BunceVincent Regan

Thể loại: Phim Tâm Lý

0/ 5 0 đánh giá
Server #1
Nội dung phim

1 Ðây là những lời của ông Giê-rê-mi-a, con ông Khin-ki-gia-hu, thuộc hàng tư tế ở A-na-thốt trong đất Ben-gia-min. 2 Những lời này, Ðức Chúa đã phán với ông từ năm thứ mười ba triều vua Giô-si-gia-hu; vua này là con vua A-môn và là vua Giu-đa, 3 qua triều vua Giơ-hô-gia-kim là con vua Giô-si-gia-hu và là vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một triều vua Xít-ki-gia-hu; vua này cũng là con vua Giô-si-gia-hu và là vua Giu-đa, tới khi Giê-ru-sa-lem bị phát lưu vào tháng thứ năm.
Hiển thị thêm...
x
x